O mně

Ing. arch. Alena Novotná


Jsem hrdou absolventkou Gymnázia Turnov, kterému vděčím za všeobecné vzdělání. Všeobecný přehled a široké pole znalostí je skvělým základem pro jakékoliv další studium, rozvoj a vzdělávání se.

Takřka od narození se zajímám o výtvarnou tvorbu a fotografii. Fotografování jsem se začala více věnovat od roku 2007 a stalo se  mým největším koníčkem i prací. V roce 2009 jsem získala 1. místo v soutěži Fotograf roku Junior a o rok později 3. místo. Vedla jsem fotografický kroužek v SVČ Žlutá ponorka Turnov a jsem členkou fotoklubu Safír Turnov. Později jsem se začala věnovat také videu a animaci. Účastnila jsem se několika mezinárodních workshopů a ve Žluté ponorce jsem vedla kroužek videa a animace.

Vystudovala jsem architekturu na Technické univerzitě v Liberci. Při studiu jsem se věnovala interiérovému designu a tvorbě vizualizací. Během zahraniční stáže Erasmus+ jsem se seznámila s technologií 3D tisku, prohloubila svoje dovednosti grafického designu a editace videa, pracovala jsem také s tiskem na textil a zamilovala se do zátažných pletenin. Souběžně s navazujícím studiem architektury jsem se vyučila dámskou krejčovou.

Ráda se učím nové věci a poznávám nové lidi. Nebojím se práce rukama. Je to příjemná změna a relax od práce na počítači. Velmi ráda se podílím na realizaci mých návrhů a mám ráda výzvy ve formě netypických zakázek.